Sulak alanları doldurarak arazi kazananlara ceza yazılacak

Sulak alanları doldurarak arazi kazananlara ceza yazılacak

Tarım ve Orman Bakanlığının “2872 sayılı Çevre Kanununun 20. Maddesinin Birinci fıkrasının (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ”i Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2021’de, ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara 80 bin 465 lira, sulak alanların doldurulması ve kurutulması yolu ile arazi kazanılması durumunda da 402 bin 385 lira idari para cezası verilecek.

Author: ahmet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir