En düşük idari ceza 615, en yüksek 311 bin lira oldu

En düşük idari ceza 615, en yüksek 311 bin lira oldu

Posted by

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 77. maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 27 Kasım 2021 günü, Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği’nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 36.20 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77’inci Maddesine Göre 2022 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ” başlıklı düzenleme şöyle: 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 36,20 (yüzde otuzaltı virgül yirmi) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci maddesi ile 84 üncü maddesinin birinci fıkrasına ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Ceza miktarları

MADDE 3 – (1) 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2022 ile 31/12/2022 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

2022 YILINDA UYGULANACAK CEZALAR

2021’DE UYGULANAN CEZALAR

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.