DBP’li Aydeniz’in 5 farklı dokunulmazlık belgesi Karma Komite’de

AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan Karma Komite, DBP’li Salihe Aydeniz hakkındaki 5 yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı fezlekesini ele alacak.

Beyazıt, yasama dokunulmazlığının emelinin milletvekillerini keyfi ve temelsiz ceza, soruşturma ve kovuşturmalar ile tutuklamalardan korumak olduğunu söyledi. Yasama dokunulmazlığının, milletvekilliği misyonunun değeri, ciddiyeti ve prestijinin bir göstergesi olduğunu lisana getiren Beyazıt, “Milletvekillerine tanınan dokunulmazlık, milletvekillerinin şahıslarına tanınmış bir cürüm sürece özgürlüğü olarak görülemez” dedi.

Beyazıt, TBMM’nin, kurulduğu günden bugüne toplumda saygınlığını güçlendirerek devam ettirdiğini, milletvekillerinin de TBMM’nin saygınlığına ziyan verme ihtimali bulunan hal, tavır ve davranışlardan kaçınmak için gerekli hassasiyeti göstermeleri gerektiğini belirtti.

Yasama organının saygınlığını muhafazanın, öncelikle milletin temsilcileri olarak milletvekillerine düşen değerli ve hassas bir vazife olduğunu vurgulayan Beyazıt, “Milletvekilleri toplum nezdinde kabul görmeyecek, milletvekilliğinin saygınlığını zedeleme ihtimali olan her hal ve davranıştan azami düzeyde uzak durmalı ve bu çeşit durumların oluşmasına mahzur olmalı” sözünü kullandı.

“BU ARGÜMANLARIN KOMİTE TARAFINDAN İNCELENMESİ ÖNEMLİ”

DBP’li Aydeniz’in, Karma Kurulda hakkında en fazla dokunulmazlık belgesi bulunan milletvekili olduğunu bildiren Beyazıt, “Gündemimize aldığımız belgeler Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz’in tekrar mahiyeti gösteren ve kamuoyunda infiale sebep olan, kamu görevlilerine misyonlarını yaptırmamak için direnme ile fiziki ve kelamlı şiddette bulunma savlarını içeren dosyalar” bilgisini paylaştı.

Yasama organın saygınlığına ziyan verebilecek mahiyetteki bu tezlerin kurul tarafından incelenmesinin, parlamentonun ve milletvekillerinin prestijinin korunabilmesi açısından da değerli olduğuna işaret eden Beyazıt, şunları kaydetti:

Dosyalarda yer alan suçlamalar sav niteliğinde olup kurulumuzun misyonu de ilgili milletvekilinin hatalı olup olmadığının kıymetlendirilmesi ve yargılanması değildir. Komitemizin ve kuracağımız hazırlık komitesinin misyonu belgeleri incelemek ve gerekli görülürse yargılamanın önünü açmak ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermek olacaktır. Bu mevzudaki en son karar merci ise TBMM Genel Heyetidir.

Karma Kurul toplantısı, basına kapalı devam ediyor.

 

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.