Cumhurbaşkanı'na görülmemiş yetki: ÖTV'yi yüzde 640'a kadar çıkartabilir

Cumhurbaşkanı’na görülmemiş yetki: ÖTV’yi yüzde 640’a kadar çıkartabilir

Posted by

Meclis’te kabul edilen düzenlemeye göre Erdoğan, “tütün ürünlerinin” ve ” araçların” özel tüketim vergileri (ÖTV) ile oranlara esas ÖTV matrahlarının alt ve üst sınırlarını üç katına kadar artırabilecek.

Kabul edilen değişiklikte, “6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12’nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan ‘bir katına’ ibareleri ‘üç katına’ şeklinde ve (c) bendinde yer alan ‘malların’ ibaresi ‘mallar için farklı matrah grupları oluşturmaya, malların matrah grupları, motor gücü’ şeklinde değiştirilmiştir.” ifadeleri yer alıyor.

Değişikliği sozcu.com.tr’ye değerlendiren Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, Mecliste kabul edilmesi beklenen torba yasa ile birlikte Cumhurbaşkanı otomobil satışında uygulanan ÖTV oranlarını sıfıra kadar indirmeye yüzde 640’a kadar da artırmaya yetkili olacağını söyledi.

Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl

“SİGARANIN MİNİMUM KAÇTAN SATILACAĞINI CUMHURBAŞKANI BELİRLEYECEK”

ÖTV Kanununun 12. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendindeki yetkinin bir kattan üç kata çıkmasının asgari maktu vergi ile ilgili olduğunu belirten Bingöl, “Alkollü ve diğer içecekler ile tütün ürünlerinin vergilendirilmesinde ‘asgari maktu vergi’ vergiye tabi içecek ve tütün ürünleri üzerindeki vergi yükünün belli tutarın altına düşmemesini sağlayan bir karşılaştırma ölçütüdür. Vergileme sırasında sigaranın nihai satış fiyatı ile cetveldeki vergi oranını çarparsınız, buna maktu vergiyi eklersiniz. Bulduğunuz vergi tutarını ‘asgari maktu vergi’ tutarı ile karşılaştırırsınız. Hangi vergi yüksek ise onu dikkate alırsınız “dedi.

Alınan bu yetki ile Cumhurbaşkanının sigara şirketlerinin bir paket sigarayı minimum kaç liraya satabilecekleri konusunda kontrolü kendi eline aldığını belirten Bingöl, “Sigaraya uzun süre zam yapılmaması nedeniyle ÖTV gelirlerinde düşüş olduğu görülürse Cumhurbaşkanı asgari maktu vergiyi artırarak sigara fiyatlarını otomatik olarak yukarı çekme yetkisine sahip olmuştur” ifadelerini kullandı.

OTOMOBİL ÖTV’Sİ NE KADAR ARTAR?

Değişiklik öncesinde Cumhurbaşkanı’nın kanun ile belirlenen ÖTV oranlarını ve bu oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını bir katına artırmaya yetkili olduğunu belirten Bingöl, değişiklik yasalaştığında bu yetki üç katına çıkacağını belirtti.

Bingöl, “Değişiklik sonrasında ÖTV Kanununa ekli Motorlu Taşıtlara ilişkin ÖTV vergi listesini içeren II sayılı cetveldeki kanunla belirlenmiş oranları Cumhurbaşkanı sıfıra kadar indirebileceği gibi üç katına kadar da artırabilecektir” dedi.

Bingöl’ün hesaplamalarına göre, Motor silindir hacmi 2000’i geçen araçlarda ÖTV üst limiti yüzde 640’a kadar çıkabilir.

KANUNDAKİ ORANIN ÜÇ KATI YÜZDE 640

Cumhurbaşkanı’nın motorlu taşıtlarda ÖTV oranı belirleme konusundaki yetkisinin muazzam şekilde artırıldığını belirten Bingöl, “Kanundaki oranının 3 katına kadar dediği için kanunda en üst limit için belirlenmiş olan oran yüzde 160’dır. Bunun 3 katına kadar artırabilme yetkisi toplamda oranın kendisi ile birlikte yüzde 640’a denk gelmektedir. Böylece Cumhurbaşkanı bir gecede ÖTV oranı sıfıra kadar indirebilme veya yüzde 640’a kadar yükseltebilme yetkisine sahip olacaktır. Bir ürün üzerindeki verginin sıfıra indirilmesi ile yüzde 640 oranına çıkarılabilmesi yetkisi muazzam bir vergileme yetkisidir” dedi.

Tablo: Dr. Ozan Bingöl

ANAYASA’NIN TEMEL İLKESİNİN İŞLEVSİZLEŞMESİ

Böylesine geniş yetkilerin vergilerin kanunla konulup kanunla kaldırılacağı şeklinde Anayasa’nın temel ilkesinin işlevsizleştirilmesi anlamı taşıdığını belirten Bingöl, “Ayrıca bu yetki “Bütçe Hakkı” açısından ciddi şekilde sıkıntılı bir yetkidir. Bir otomobilin sıfırdan 100 km hıza çıkması bile o otomobilin ÖTV’sinin bir anda yüzde 640’a kadar çıkma hızına yetişemeyecektir” diye ekledi.

Bingöl son olarak teklifle oranın yanında, oranlara esas alınacak özel tüketim vergisi matrahları konusunda da Cumhurbaşkanına geniş bir yetki verildiğini belirtti. Böylece  Cumhurbaşkanı binek otomobil vergilemesinde otomobiller için farklı matrah grupları oluşturabilecek, bu kapsamda otomobilin motor gücü da matrah belirlemesinde bir parametre olarak dikkate alınabilecek.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.