BDDK'dan döviz hareketliliğinin etkisini azaltmak için yeni kararlar

BDDK’dan döviz hareketliliğinin etkisini azaltmak için yeni kararlar

Posted by

BDDK sermaye yeterliliği hesaplanmasına ilişkin değişikliklerle ilgili açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre, kredi riskine esas tutar hesaplamasında, hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait TCMB döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine yönelik uygulama, 1 Ocak 2022’den itibaren anılan hesaplamada 31 Aralık 2021 itibarıyla gerçekleşen son 252 iş gününe ait TCMB döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılması suretiyle devam ettirilecek.

KOBİ TANIMINA İLİŞKİN SINIR DEĞİŞTİRİLDİ

Ayrıca üçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımına ilişkin sınır, yurt içi yerleşik için KOBİ’ler açısından 150 milyon TL’den 220 milyon TL’ye çıkarılırken, daha önce 7 milyon TL olan perakende kredi limitinin de 10 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda bu farkların “Bankaların Öz Kaynaklarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak öz kaynak tutarında dikkate alınmama imkanı tanınmasına, söz konusu karar tarihinden sonra edinilen “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” için anılan yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek. (REUTERS)

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.