Araştırma Altyapıları Komisyonu oluşturuldu

Araştırma Altyapıları Komisyonu oluşturuldu

Posted by
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yaptığı çalışmalarda eksikliğini hissettiği ve çalışmalara katkısı olabilecek kurullardan birini daha hayata geçirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, 6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, araştırma altyapılarıyla ilgili genel strateji ve öncelikleri belirlemek, uygulamaya yönelik yol haritasını onaylamak amacıyla Araştırma Altyapıları Komisyonu oluşturuldu. Araştırma Altyapıları Komisyonu oluşturuldu #1 Yönetmelikle, Araştırma Altyapıları Kurulu yerine Araştırma Altyapıları Komisyonu oluşturuldu. Bu komisyonda, Sanayi ve Teknoloji Bakanının başkanlığında, Milli Eğitim Bakanı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu başkanvekilleri ile Strateji ve Bütçe Başkanı yer alacak. İzleme ve Yeterlik Değerlendirme Komitesi de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili bakan yardımcısı başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili bakan yardımcısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve TÜBİTAK Başkanı ile toplanacak. Komitede kararlar, oy çokluğuyla alınacak ve komite üyeleri toplantıya telekonferans yöntemiyle de katılabilecek. İlgili yükseköğretim kurumuna başvuru için verilen süre komite tarafından uzatılabilecek. komisyon Ortak araştırma altyapısı olmak amacıyla yeterlik başvurusu yapan araştırma altyapısının başvuru dosyasında fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımı ile gerekli görülen diğer hususların yer aldığı ortaklık protokollerine yer verilecek. Yeterlik kararı verilmiş araştırma altyapısının yeterlik koşullarını taşımaya devam edip etmediği ilgili takvim yılı sonu itibarıyla yıllık olarak TÜBİTAK bünyesinde oluşturulan sekretarya tarafından izlenip değerlendirilecek. Ayrıca, yeterlik süresinin üçüncü yılı içinde veya üçüncü yılın tamamlanmasını takiben sekretarya tarafından kapsamlı ara değerlendirme yapılacak. Sekretarya, araştırma altyapısının kapsamlı ara değerlendirme sürecini yıllık performans izlemesini de kapsayacak şekilde yürütebilecek. Yönetmeliğin, yeterlik değerlendirme, kuruluş protokolü, performans izleme ve ara değerlendirme, araştırma altyapısının yeterliliğinin yenilenmesi, araştırma altyapısının sona ermesi ve tasfiyesi süreçlerine dair düzenlemelerde belirtilen sürelerin 6 aya kadar ertelenmesi ve/veya uzatılmasına komisyon yetkili olacak.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.